Dojrzałość szkolna

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

 

Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, to gotowość do wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Tym pojęciem określa się zarówno dojrzałość fizyczną jak i umysłową, społeczną i emocjonalną.

 

Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu.

Dziecko dojrzałe umysłowo:

- potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności

- potrafi z uwagą słuchać przez dłuższą chwilę bajki, opowiadania, muzyki

- jego mowa jest poprawna pod względem artykulacyjnym

- słownictwo jest na tyle bogate, że bez problemu potrafi porozumiewać się z innymi

- rozumie przekazywane mu wiadomości, polecenia czy instrukcje

- potrafi nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu

- podzielić wyraz na sylaby

- opowiedzieć treść obrazka, opowiadania, posługując się mową zdaniową

- rozwiązuje proste zagadki

- potrafi wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach, przedmiotach

- dobiera w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikuje je wg określonej cechy

- potrafi doprowadzić rozpoczętą pracę do końca

- jego rysunek jest bogaty w treść, kolory, zawiera dużo szczegółów, jest prawidłowo rozmieszczony na kartce

- potrafi liczyć kolejno do 10 lub 20, po przeliczeniu przedmiotów powiedzieć ile ich jest.

 

Dziecko dojrzałe społecznie:

- prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi

- współdziała w zespole, zgodnie bawi się z rówieśnikami, czeka na swoją kolej

- przestrzega ustalonych reguł i zawartych umów

- samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe

- potrafi rozeznać, co jest dobre, a co złe (np. krzywdzić innych, niszczyć cudzej własności)

- z chęcią podejmuje zadania na rzecz innych np. dyżury

- nie domaga się stałej uwagi nauczyciela, ciągłego wyróżnienia, uprzywilejowanej pozycji

- nie izoluje się od grupy, nie stroni od kolegów, nie unika wspólnych zabaw

 

Dojrzałość fizyczna to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka.

Dziecko o prawidłowym rozwoju ruchowym:

- potrafi przez chwilę stać i skakać na jednej nodze

- przeskakiwać przez przeszkody

- wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne

- sprawnie i szybko biega

- potrafi posługiwać się przyborami do rysowania, malowania, pisania, nie wyjeżdża poza linie

- potrafi ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej, lepić z plasteliny, wydzierać, konstruować

- dobra koordynacja ruchowa umożliwia mu jazdę na rowerze, na rolkach itp.

 

Dojrzałość emocjonalna to zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, to odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich.

Dziecko dojrzałe emocjonalnie:

- odczuwa więź ze swoją grupą, z panią, przeżywa radości i smutki związane z życiem grupy

- prawidłowo reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi

- nie jest wybuchowe, drażliwe, agresywne, nie popada często w konflikty z kolegami

- nie złości się lub płacze z błahego powodu.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Edyta L BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-20 14:14:52
Opublikował: Edyta L BIP
Data publikacji: 2013-01-20 14:14:52
Odsłon: 2043
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.